Terug

Nieuws: Spaans Hooggerechtshof blokkeert onroerendgoedbelastingverhogingen


Spaans Hooggerechtshof blokkeert onroerendgoedbelastingverhogingen
Geschreven door Inmo Investments - 4 apr 2016


Het Hooggerechtshof in Spanje heeft het zeer omstreden belastingbeleid van de huidige regionale overheid van Valencia teruggedraaid.

De regeling – in april 2014 goedgekeurd door de vorige regering – machtigde het Departamento de Hacienda (het Spaanse ministerie van Financiën) om zegelrechten, die verschuldigd zijn na afronding van de aankoop van een onroerend goed, te herzien en met terugwerkende kracht te verhogen.

Dat werd gedaan door het gekochte goed te herwaarderen op een waarde boven de kostprijs, zodat er bijkomende belastingaanslagen konden uitgaan naar duizenden mensen die een huis hadden gekocht in Spanje. De fiscus had meer dan 55.000 aanslagen de deur uit gedaan, een bedrag belopend van in totaal €72.000.000 aan bijkomende zegelrechten – hetgeen neerkomt op €1.309 per aanslag. De meeste “aangeslagenen" kozen eieren voor hun geld en betaalden keurig. Doch niet minder dan 18.000 kwamen tegen de extra belastingheffing in het geweer en tekenden beroep aan.

Eén van de bezwaarschriften belandde bij het Spaanse Hooggerechtshof, die de aanslag als onwettig van de hand wees. Het Hof betitelde de waardebepalingsprocedure die de fiscus hanteerde als “onorthodox en irreëel", aangezien de berekeningen waren gedaan op basis van aanvechtbare marktgegevens en -statistieken.

In de meeste gevallen ontbrak een inspectie van het goed zelf, zodat bij de herwaardering belangrijke aspecten, als staat van de woning en bouwkwaliteit, buiten beschouwing bleven. Bovendien oordeelde het Hof dat het gebruikte rekenmodel onderling verschillende beoordelingsmethodes met elkaar combineerde. Daardoor voldeed het niet aan de criteria van “eenheid, algemeenheid en objectiviteit van methode".

Advocatenkantoor Salcedo in Valencia, dat de beroepszaak begeleidde, liet de volgende verklaring uitgaan. “Het is volstrekt onaanvaardbaar dat de belastingbetaler belazerd wordt door te stellen dat een taxatierapport heeft uitgewezen dat er extra zegelrechten verschuldigd zijn, terwijl de woning zelf niet eens door de taxateur bekeken is. Wat hij in feite alleen gedaan heeft, is de waarde van de woning naar boven bijstellen door een beetje te schuiven met generieke waarden uit statistisch materiaal."Woningen: Aantal woningen 1.058


© Copyright Inmo Investments 2003 - 2020 || InmoInvestments ® Het is een geregistreerd handelsmerk
Inmo Investments Real Estate S.L. • Registro Mercantil de Alicante Hoja A-138761, Tomo 3755, Folio 1 • NIF B54767546
LegaalPrivacySitemapVerkochte woningen