Het koopproces in Spanje
Inmo Investments
Gidsen

inmo investments® Gidsen

Het koopproces

Het begrijpen van het koopproces en de kosten van het kopen van uw Spaanse woning

Het koopproces van een Spaanse woning is gelukkig niet ingewikkeld, dus als u wat tijd vrijmaakt om de volgorde te begrijpen waarin dingen gebeuren, en u weet wat u aan het begin van het proces moet betalen dan voorkomt u onverwachte verrassingen of kosten.

Als u uw budget vaststelt voor de aankoop van een woning in Spanje dan is het belangrijk dat u rekening houdt met de totale uitgaven die nodig zijn om uw nieuwe woning te kopen en wanneer u deze moet betalen.

Wanneer u uw perfecte woning in Spanje heeft gevonden en de verkoopprijs bent overeengekomen met de makelaar, moet u een voorlopig koopcontract ondertekenen. Dit verplicht zowel de koper als de verkopen om de verkoop te voltooien. U moet een voorlopige aanbetaling doen om er zeker van te zijn dat de woning verkocht wordt voor de prijs die u bent overeengekomen met de verkoper.

Deze bedraagt, afhankelijk van het overeengekomen basisbedrag, 3.000 € tot 10% van de aankoopprijs en zal worden afgetrokken van de uiteindelijke verkoopprijs bij voltooiing.

Het koopproces

De Número de Identidad de Extranjero (NIE)

Als u dit nog niet gedaan heeft, moet u een Spaans fiscaal identiteitsnummer aanvragen, ook wel een NIE genoemd. U kunt geen woning in Spanje kopen zonder een NIE, en wij kunnen een NIE namens u aanvragen, zelfs als u niet fysiek aanwezig bent in Spanje.

Als een woning gezamenlijk geregistreerd wordt dan moeten beide personen een eigen NIE hebben. We kunnen een NIE voor u regelen, klik hier voor meer informatie.

U moet ook een bankrekening in Spanje hebben. Het aanvragen van een bankrekening is vrij eenvoudig en gratis. U heeft alleen uw huidige adres en een geldig paspoort nodig om u identiteit te kunnen vaststellen.

U moet een Spaanse adviseur aanstellen (een abogado of een gestor) die gespecialiseerd is in overdrachtswerkzaamheden. De adviseur voert de werkzaamheden namens u uit om ervoor te zorgen dat het vereiste papierwerk in orde is, dat er geen schulden rusten op de woning, dat alle toepasselijke vergunningen aanwezig zijn, en dat alles in orde is om de verkoop zonder problemen te laten verlopen, zowel nu als in de toekomst.

Het koopproces

De kosten voor het aanstellen van een adviseur om de aankoop van uw woning in Spanje te beheren, variëren, maar u moet waarschijnlijk ongeveer 1% van de aankoopprijs betalen. Wij rekenen een variabele vergoeding voor onze uitgebreide overdrachtsdienst afhankelijk van iedere transactie en eventuele extra verleende diensten, neem contact met ons op voor een aantrekkelijke prijs.

Uw adviseur zal een datum voor het afronden van de verkoop regelen die zowel voor u als de verkoper uitkomt. Deze bijeenkomst vindt meestal plaats ongeveer 4-6 weken nadat de aankoopprijs is overeengekomen, maar dit kan ook eerder of later gebeuren, afhankelijk van de individuele omstandigheden van de verkoop.

Deze bijeenkomst zal gehouden worden op het kantoor van de Notaris, waar zowel de koper als verkoper aanwezig zullen zijn of, hun bevoegde vertegenwoordiger. Mocht u op de geplande afspraak datum met de notaris, om welke reden dan ook, niet aanwezig kunnen zijn dan kunt u een volmacht verstrekken aan uw advocaat of adviseur, die vervolgens namens u zal optreden.

Tijdens deze afspraak bij de notaris moet u het resterende bedrag verstrekken van de totale aankoopprijs van de woning. Dit kan in de vorm van een elektronisch bankoverschrijving of middels een bankcheque. In beide gevallen moet het bedrag worden overgemaakt in Euro's, betaling in andere valuta wordt meestal niet geaccepteerd.

Als koper moet u ook een aankoopbelasting betaling, genaamd IPT, of terwijl Overdrachtsbelasting. Deze wordt betaald aan de Spaanse Belastingdienst (Agencia Tributaria) na voltooiing en bedraagt 10% van de aankoopprijs van de woning. In andere regio's in Spanje kan dit variëren van 5% tot 10% van de aankoopprijs.

Het koopproces

Adviseur vs Notaris

Er kunnen enige complicaties en/of misverstanden ontstaan over de rol van een Notaris en uw adviseur. Daar waar een adviseur kan worden aangesteld om uw belangen te behartigen, is een Notaris een geregistreerde wettelijke vertegenwoordiger van de Spaanse overheid die onafhankelijk werkt van uw belangen.

De Notaris houdt toezicht op het voltooien van de transactie tussen u en de verkoper, zorgt ervoor dat het saldo van de aankoopprijs en belastingen volledig betaald wordt, en beheert het ondertekenen van de akten (de escritura). Notariskosten kunnen variëren afhankelijk van de aankoopprijs van de woning, maar meestal bedragen deze tussen de 600 € en 1.000 €.

Zodra het contract is afgesloten, registreert de Notaris de woning bij het Spaanse Kadaster (Registro Catastral) op naam van de nieuwe eigenaar(s). Er is een vergoeding verschuldigd voor de registratie, die over het algemeen de helft is van de kosten die in rekening worden gebracht door de Notaris.

Het koopproces

Als de verkoop is voltooid

Een gerenommeerde makelaar heeft een adviseur of consultant die namens u werkt om ervoor te zorgen dat de nutscontracten voor water- en energievoorzieningen (en gas en telecommunicatie, indien van toepassing), correct worden overgezet op uw naam als nieuwe eigenaar van de woning. Bij Inmo Investments helpen wij u om alle noodzakelijke regelingen te treffen voor het opstellen van de leveringscontracten en de automatische incasso via uw Spaanse bankrekening.

Als vuistregel moet u rekening houden met een extra 12 tot 15% over de overeengekomen aankoopprijs voor extra kosten met betrekking tot de aankoop van een woning in Spanje.

  • Overdrachtskosten, ongeveer 900 € plus belasting
  • Het verkrijgen van een NIE, ongeveer 120 € per persoon
  • Overdrachtsbelasting woning, 10% van de overeengekomen aankoopprijs
  • Notariskosten, van 600 € tot 1.000 €
  • Registratiekosten woning, ongeveer de helft van de hierboven genoemde notariskosten

Houdt er rekening mee dat de kosten aangaande nieuwbouw woningen kunnen afwijken, en als u van plan bent om een hypotheek aan te vragen dat u te maken krijgt met extra kosten.

Inmo Investments is een van de meest vertrouwde namen in de Costa Blanca vastgoed en biedt een overdrachts- en after sales service voor vastgoed. Sinds de oprichting in 2003 hebben wij duizenden mensen geholpen hun droom van een buitenlandse woning waar te maken. Neem contact met ons op en laat ons u helpen bij het koopproces.


NLINE VIEWINGS ONLINE VIEWINGS
WhatsApp