Onze Privacy Policy
Inmo Investments
Onze Privacy Policy

inmo investments® Onze Privacy Policy

ONZE PRIVACY POLICY
UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom nemen wij alle voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij verkopen uw persoonsgegevens dan ook onder geen beding door. Het vinden het echter belangrijk dat u ervan op de hoogte bent wat er gebeurt met uw persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring (hierna genoemd de "Verklaring") is bedoeld om u te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en wat uw wettelijke rechten zijn onder de Spaanse wetgeving (Artikel 15/1999 van 13 december, de Bescherming van Persoonsgegevens), en onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679), of "AVG", de Europese wet met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens.

Wij hebben ons uiterste best gedaan om deze verklaring zo gebruiksvriendelijk en eenvoudig mogelijk te maken. Wij willen echter zo transparant en eenduidig mogelijk zijn zodat u ons beleid gemakkelijk kunt begrijpen. Waar van toepassing, stemt u in met het gebruik van uw persoonsgegevens zoals vermeld in deze Verklaring wanneer u onze website of onze producten of diensten gebruikt, lees deze Verklaring dan ook zorgvuldig door.

Tenslotte willen wij u laten weten dat wij het grootste respect hebben voor onze klanten, onze potentiële klanten en de geweldige mensen waarmee wij samenwerken en iedere dag ontmoeten. Daarom zullen wij uw persoonsgegevens nooit verkopen, of anderszins gebruiken dan vereist is voor onze rol als makelaar hier in Spanje.

Als er bepaalde aspecten in deze Verklaring niet (geheel) duidelijk zijn of als u vragen heeft over onze privacy policy, neem dan gerust contact met ons op. Wij zullen dan met alle plezier proberen om uw vragen te beantwoorden dan wel uw zorgen weg te nemen.

Deze Privacyverklaring werd gepubliceerd op 22 mei 2018.


1. Belangrijk informatie en wie wij zijn

Deze Verklaring heeft als doel u te informeren over hoe Inmo Investments Real Estate SL uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt, ongeacht of u deze rechtstreeks aan ons verstrekt heeft of dat wij deze ontvangen hebben van derden, online webapplicaties en -programma's, en andere bedrijven of organisaties. In deze Verklaring worden uw rechten met betrekking tot uw relatie met ons uitgelegd en hoe u deze rechten eenvoudig kunt uitoefenen.

De Verantwoordelijke voor de Persoonlijke Gegevens
Inmo Investments Real Estate SL is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. In deze Verklaring kunnen wij naar ons zelf verwijzen met formuleringen als zijnde: "Inmo Investments", "we", "wij", "ons" of "onze".

Mocht u vragen hebben over deze Verklaring of uw wettelijke rechten willen uitoefenen conform de EU- of Spaanse wetgeving inzake persoonsgegevensbescherming, neem dan gerust contact met ons op. U kunt onze contactgegevens vinden op onze contact pagina en voor alle duidelijkheid staan deze ook hieronder vermeld:

Onze volledige bedrijfsnaam Inmo Investments Real Estate SL
Onze bedrijfsregistratie B-54767546
Registro Mercantil de Alicante
(Hoja A-138761, Tomo 3755, Folio 1)
Ons vakgebied Vastgoed in Spanje
(Costa Blanca, Costa Calida en Murcia)
Ons correspondentieadres Calle Alhambra 18
Orihuela Costa
Alicante 03189
Spanje
Ons telefoonnummer (+34) 966 919 917
Ons e-mailadres info@inmoinvestments.com
Onze website https://inmoinvestments.com/nl/

Wijzigingen in de privacyverklaring en uw plicht om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen
Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij van u hebben correct en actueel zijn. Wij verzoeken u dan ook om ons te informeren indien uw persoonsgegevens wijzigen tijdens uw zakelijke relatie met ons. Indien wij deze Verklaring op een belangrijke materiële manier wijzigen, zullen wij u hierover uiteraard informeren. Dit zodat u een weloverwogen keuze kunt maken over hoe wij uw persoonsgegevens beheren en of u ons toestemming wilt geven om uw persoonsgegevens te blijven gebruiken of te bewaren.


2. Waarom wij persoonlijke gegevens verwerken en onze wettelijke grondslag voor het verwerken van gegevens

Met "Persoonlijke gegevens", "Persoonsgegevens" of "Uw gegevens" wordt alle denkbare informatie over een individu bedoelt, gehouden door een gegevensbeheerder, waarmee de gegevensbeheerder een specifieke, levend persoon kan identificeren. Dit bevat dan ook geen gegevens over een levend persoon die de gegevensbeheerder niet kan identificeren.

Ons voornaamste doel bij het verwerken van gegevens is het leveren, uitvoeren en verbeteren van onze diensten aan u, zowel nu als in de toekomst. Er zijn verschillende andere redenen waarom wij uw gegevens mogelijk moeten verzamelen, beheren en bewaren. Enkele van deze redenen zijn simpelweg om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen conform de EU- en Spaanse wetgeving. In andere gevallen moeten wij uw persoonlijke gegevens bewaren zodat wij onze contracten kunnen uitvoeren, de goederen en diensten kunnen leveren die u heeft besteld bij ons, of om u de beste diensten aan te kunnen bieden die geschikt zijn voor uw individuele omstandigheden.

U kunt uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren rechtstreeks of indirect aan ons verstrekken. Bijvoorbeeld als u gebruik maakt van onze diensten om een woning te kopen of verkopen, als u onze website bezoekt of anderszins contact met ons opneemt, zoals bij het bezichtigen van een woning of via e-mail. We kunnen ook persoonlijke gegevens verzamelen via derden, bijvoorbeeld via een vastgoedplatform waarmee wij samenwerken, via onze social media-kanalen, of als u toegangskaarten aanvraagt voor een beurs waar wij aanwezig zijn.

We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens van u verzamelen, gebruiken, bewaren en overdragen. De persoonlijke gegevens die wij verzamelen, zijn afhankelijk van de relatie die u met ons heeft. Wij verwerken persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden, op basis van de volgende wettelijke grondslag:

Doeleinde van het verwerken Wettelijke grondslag voor het verwerken
Om uw identiteit vast te stellen en uw persoons- en contactgegevens te verifiërenOm contracten en toezeggingen na te komen die wij met u zijn overeengekomen
Om woningen af te stemmen op uw wensen en producten en diensten aan u te leveren Om contracten en toezeggingen na te komen die wij met u zijn overeengekomen
Om u klantenservice te bieden met betrekking tot onze producten en diensten Om contracten en toezeggingen na te komen die wij met u zijn overeengekomen
Om uw potentiële deelname aan vastgoedbeurzen en evenementen te beheren Om contracten en andere rechtmatige belangen na te komen
Om samen te werken met externe bedrijven, professionals en organisaties Om contracten en andere rechtmatige belangen na te komen
Om te voldoen aan de EU- en Spaanse wetgeving en het witwassen van geld tegen te gaan Om te voldoen aan de huidige en toekomstige wetgeving
Om te voldoen aan onze financiële en fiscale verplichtingen Om contracten na te komen en te voldoen aan wetgeving
Om deel te nemen aan marketinganalyses zodat wij onze diensten kunnen verbeteren Andere rechtmatige belangen
Om onze producten en diensten te promoten via marketing en reclame Andere rechtmatige belangen
Om onze producten en diensten te promoten via gedrukte marketing en reclame Andere rechtmatige belangen

De EU AVG definitie van "Rechtmatig Belang" en hoe wij uw gegevens gebruiken
Als wij "Rechtmatig Belang" gebruiken als wettelijke grondslag, betekent dit dat het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan ons rechtmatig belang als makelaar. Bijvoorbeeld om u producten en diensten aan te bieden met betrekking tot vastgoed, zoals onze gratis taxatiedienst. Wij kunnen er ook voor kiezen om een bezichtiging van een woning op te volgen om er achter te komen wat u van de woning vindt, of om te controleren of u gelukkig bent in uw nieuwe woning die u mogelijk via ons gekocht heeft.

Een ander voorbeeld van een rechtmatig belang is onze diensten zo relevant, effectief en gebruikersvriendelijk mogelijk te houden. Dit betekent dat wij moeten analyseren hoe onze diensten gebruikt worden, waaronder het vragen om feedback van onze klanten, zodat wij verbeteringen aan kunnen brengen voor u en voor toekomstige klanten.

Wij trachten u altijd te helpen met relevante vraagstukken en bieden alleen producten en diensten aan die geschikt en compatibel zijn met uw individuele omstandigheden. Voor de wettelijke grondslag "Rechtmatig Belang", houden wij altijd rekening met de balans tussen ons belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens en uw belang bij het beschermen van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens in "Speciale Categorieën"
Sommige persoonsgegevens vallen, conform de AVG, onder "Speciale Categorieën en worden beter beschermd. Als makelaar, zullen wij onze klanten of potentiële klanten nooit om informatie vragen of gegevens van hen bewaren die vallen onder de definitie van "Speciale Categorieën". Wij verzamelen of waren dan ook geen persoonsgegevens van onze klanten of potentiële klanten die vallen onder de definitie "Speciale Categorieën". Wij verkopen onze producten en diensten alleen aan volwassenen en verzamelen of bewaren niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie over kinderen of personen jonger dan 18 jaar.


3. De persoonsgegevens die wij verzamelen

De persoonsgegevens van onze klanten en potentiële klanten
Wij verzamelen alleen persoonsgegevens van onze klanten die nodig zijn voor het leveren van de diensten of informatie die van ons gevraagd wordt. Enkele voorbeelden van gegevens die wij van u kunnen verzamelen zijn:

 • IDENTITEITSGEGEVENS waaronder uw naam, huisadres, telefoonnummer, paspoortnummer of nationale identiteitskaartnummer en uw e-mailadres.
 • TRANSACTIEGEGEVENS waaronder gegevens inzake verrichte betalingen aan en van u en andere informatie over de producten en diensten die bij ons zijn gekocht.
 • GEBRUIKSGEGEVENS waaronder informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt; naast uw marketing- en communicatiegegevens, waaronder uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing materiaal van ons of onze externe partijen.
 • TECHNISCHE GEGEVENS waaronder het Internet Protocol (IP) adres van uw apparaat, browser type en versie, instellingen tijdzone en locatie, browser plug-in types en versies, het besturingssysteem, taal instellingen, hardware platform en andere technieken op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website.
 • PROFIELGEGEVENS waaronder gegevens inzake vragen die u heeft gesteld, uw interesses en voorkeuren, bijvoorbeeld het soort huis waarin u geïnteresseerd bent of gebieden in Spanje waar u de voorkeur aan geeft. De profielgegevens kunnen ook resultaten van vastgoedbezichtigingen bevatten, waaronder uw feedback.
 • FYSIEKE GEGEVENS die mogelijk niet specifiek onder de AVG-wetgeving vallen, maar uw persoonsgegevens kunnen bevatten. Bijvoorbeeld, als wij u vragen om kopieën van documenten aan ons te verstrekken voor de verkoop van uw woning, voor het voltooien van een aankoop van een woning namens u, of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen om het witwassen van geld tegen te gaan. Deze documenten kunnen persoonlijke gegevens bevatten (zoals uw naam of persoonlijke bankgegevens).
 • GEAGGREGEERDE GEGEVENS over bezoekers van onze website en iedereen die een aanvraag indient via onze website of verdere informatie vraagt (zowel direct van onze website, een partner organisatie of een vastgoedplatform). Deze gegevens kunnen ook statistische of demografische gegevens bevatten die wij analyseren voor statistische en analytische doeleinden.

Geaggregeerde gegevens zijn gegevens die worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens zodra deze geaggregeerd worden met andere gegevens. Geaggregeerde gegevens worden niet gezien als persoonsgegevens, tenzij deze uw identiteit, direct of indirect, onthullen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen die een bepaalde functie op onze website openen, of om de mate van interesse in een bepaalde woning te meten. Als wij echter gegevens combineren of aggregeren met uw persoonlijke gegevens en u hiermee, direct of indirect, kunnen identificeren, dan behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonlijk identificeerbare gegevens in overeenstemming met dit gegevensbeleid.

Persoonsgegevens die wij verzamelen van derden
Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen van zakenpartners en marketingbedrijven. Waaronder uw contactgegevens als wij gezamenlijke marketing of branding activiteiten uitvoeren, uw IP-adres of locatiegegevens van dienstverleners zodat wij specifieke producten en diensten kunnen bieden die relevant zijn voor u of uw locatie, en persoonsgegevens via onze Social Media kanalen.

Wij kunnen persoons- en technische gegevens ontvangen van onze externe dienstverlener waaronder gegevens van de Social Media diensten Twitter, Instagram, of LinkedIn; zoekmachine aanbieders en gegevens van analytische en web beacon aanbieders zoals Google en Facebook, wiens servers mogelijk buiten de EU zijn gevestigd.

Persoonsgegevens die wij verzamelen van medewerkers en mensen met wie wij samenwerken
Bent u een medewerker van Inmo Investments, iemand die met ons samenwerkt op basis van een contract, of iemand die bij ons solliciteert of werkt, dan verzamelen en bewaren wij uw persoonlijke gegevens gedurende onze professionele relatie.

 • IDENTITEITSGEGEVENS waaronder uw voornaam, achternaam, titel, functie, rol of vergelijkbare identificatiegegevens, en geslacht.
 • CONTACTGEGEVENS waaronder mogelijk uw huisadres, persoonlijk e-mailadres en telefoonnummers.
 • FINANCIËLE GEGEVENS voor het uitvoeren van betalingen, het bieden van voordelen en het uitvoeren van andere financiële transacties voor u.

Persoonsgegevens die wij verzamelen van bedrijven met wie wij samenwerken
Van particulieren en bedrijven die goederen of diensten aan ons leveren (waaronder verhuur), en bedrijven of andere organisaties waaraan wij goederen of diensten leveren, of met wie wij op een andere manier zaken doen als makelaar, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen, gebruiken, inzien en bewaren:

 • IDENTITEITSGEGEVENS waaronder uw naam, titel, functie, rol of vergelijkbare identificatiegegevens, en geslacht.
 • CONTACTGEGEVENS waaronder mogelijk uw zakelijke adres, uw zakelijke e-mailadres en contacttelefoonnummers.
 • FINANCIËLE GEGEVENS als wij goederen en diensten leveren/ontvangen of (ver)kopen van u of aan u als bedrijf of als particulier (waaronder eenmanszaken en vennootschappen), kunnen wij de gegevens van deze transacties bijhouden en opslaan.

Waar verwerken wij uw persoonsgegevens
Inmo Investments, onze dienstverleners en zakenpartners verwerken uw gegevens voornamelijk binnen de EU/EEA. Onze websiteservers zijn SSL-gecodeerd voor uw veiligheid en bevinden zich in Spanje. Indien persoonsgegevens buiten de EU/EEA verwerkt worden dan zorgen wij ervoor dat onze geselecteerde dienstverleners en zakenpartners dezelfde beveiligings- en gegevensbeschermingsniveaus handhaven alsof zij zich in de EU/EEA bevinden, of dat ze persoonsgegevens verwerken conform de voorschriften van het EU/VS Privacy Beleid kader.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens
Wij bewaren persoonsgegevens zolang als dit nodig is voor het realiseren van de doeleinden die in deze Verklaring vermeld staan. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als dit nodig is om de taak of opdracht uit te voeren die u aan ons gegeven heeft zodat wij u de producten of diensten kunnen bieden waarom u heeft gevraagd. Ook kunnen wij uw persoonlijke gegevens bewaren om onze contractuele verplichtingen of andere verplichtingen na te kunnen komen, zoals de wettelijk verplichte bewaartermijnen voor gegevens.

Wij houden altijd rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of bekendmaking van uw persoonlijke gegevens, het doeleinde waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken en of wij deze doeleinden op een andere manier kunnen realiseren, en wij houden rekening met de toepasselijke wettelijke eisen.

Zakelijke en bedrijfsgerelateerde persoonlijke datatransacties
Wij kunnen persoonlijke identificeerbare data delen met alle bedrijven, organisaties en ondernemingen die ons eigendom zijn, waaronder bedrijven of rechtspersonen die wij in de toekomst zullen oprichten. In geval van een fusie, reorganisatie, overname, joint-venture, toewijzing, overdracht of verkoop van ons totale bedrijf, of een gedeelte daarvan, of in geval van faillissement of vergelijkbare procedures, kunnen wij alle persoonlijke gegevens die wij bezitten bekend maken aan de betreffende externe partij.


4. Bekendmaking van uw persoonlijke gegevens aan derden

We verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan andere particulieren, bedrijven of organisaties, en natuurlijk delen wij uw persoonlijke gegevens niet met een willekeurig persoon. Soms moeten wij echter uw persoonlijke gegevens delen met geselecteerde derden. Als wij uw persoonlijke gegevens delen met derden, zorgen wij ervoor dat de overdracht van uw gegevens veilig is en dat uw gegevens beschermd zijn. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden wanneer wij uw persoonlijke gegevens mogelijk moeten delen en met wie wij uw gegevens kunnen delen:

 • ADVOCATEN EN NOTARISSEN zodat wij u kunnen helpen bij het kopen of verkopen van uw woning. Alle onze advocaten en notarissen zijn volledig geregistreerde bedrijven, actie in Spanje.
 • ZAKENPARTNERS zodat wij u kunnen helpen met producten of diensten die relevant voor u zijn conform onze rol als makelaar. Bijvoorbeeld, als u ons vraagt om een opstalverzekering te regelen voor uw woning in Spanje, of als u ons vraagt om de afgifte van een NIE-nummer (belastingnummer) te regelen.
 • ZAKELIJKE SYSTEMEN zodat wij uw persoonlijke gegevens kunnen bewaren voor het verstrekken van informatie, producten en diensten aan u, maar ook voor onze dagelijkse administratieve doeleinden.
 • EXTERNE MARKETINGDIENSTEN zodat wij u relevante aanbiedingen en informatie kunnen verstrekken over woningen of andere goederen of diensten waarin u geïnteresseerd bent, mits u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het versturen van marketingmateriaal aan u.
 • COMMERCIËLE PRINTERS wij kunnen uw gegevens ook delen met leveranciers van drukwerk en distributiediensten, waaronder uw foto als u hiermee akkoord bent gegaan.
 • REGELGEVENDE EN JURIDISCHE INSTANTIES zowel hier in Spanje als in de hele EU, maar alleen als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Externe dienstverleners
We delen persoonlijke informatie met bedrijven die essentiële diensten aan ons verstrekken die vereist zijn in het kader van onze normale bedrijfsvoering als makelaar, zoals websitehosting diensten, bedrijven die mobiele en computerbesturingssystemen aanbieden, e-mailproviders, providers van communicatie-applicaties, bedrijven die online en administratieve diensten aanbieden, digitale online en offline marketingdiensten, digitale en analytische diensten, evenals aanbieders van audit- en betalingsdiensten, klantenonderzoekscentra, andere makelaars en ontwikkelaars (indien nodig om onze instructies uit te voeren), en andere dienstverleners die ons ondersteunen of essentieel zijn voor het leveren van onze producten en diensten. Enkele van deze bedrijven kunnen zich buiten de EU/EEA bevinden, maar zijn wettelijk verplicht om uw persoonlijke gegevens te beschermen conform dezelfde normen als wij, met inachtneming van de AVG-eisen of het EU/VS Privacy Beleid kader.

Websites, en producten en diensten van derden
Onze producten en diensten, waaronder onze websites en digitale media kunnen links bevatten naar websites van derden, of andere producten of diensten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy-praktijken van deze derden of de informatie of inhoud van hun websites, producten of diensten. Deze Verklaring en de inhoud hiervan is alleen van toepassing op de persoonsgegevens die wij verzamelen. We adviseren u om de privacyverklaringen van de websites van derden eerst te lezen alvorens u de website, product of dienst gebruikt.

Wettelijke naleving en openbare veiligheid
Het is mogelijk dat wij uw persoonlijke gegevens bekend moeten maken vanwege wettelijke eisen of juridische procedures, rechtszaken of verzoeken van openbare of overheidsinstanties, zowel hier in Spanje, als binnen of buiten het land waar u woont. We kunnen ook persoonlijk identificeerbare informatie delen als wij van mening zijn dat dit nodig is voor de bescherming van de nationale veiligheid, om wetshandhavingspersoneel van dienst te zijn, om kwesties met een aanzienlijk openbaar belang aan te pakken, of in gevallen waar bekendmaking noodzakelijk of wettelijke passend wordt geacht.

We kunnen ook persoonlijk identificeerbare informatie en persoonlijke gegevens delen met derden als wij echt van mening zijn dat bekendmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en om rechtsmiddelen te zoeken, onze algemene voorwaarden te handhaven, fraude te onderzoeken, of om ons bedrijf, onze klanten, onze medewerkers, onze eigendommen of ander mensen waarmee wij samenwerken, te beschermen.


5. Uw rechten inzake uw persoonlijke gegevens

U heeft altijd de controle over uw persoonsgegevens, ongeacht welke gegevens wij van u bewaren. Uw rechten zijn verzekerd door privacywetten waar wij ons strikt aan houden. U heeft altijd de mogelijkheid om uw rechten inzake uw persoonsgegevens uit te oefenen:

 • Uw recht op inzage
  U heeft het recht om een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen.
 • Uw recht op correctie
  U heeft het recht om een verzoek in te dienen voor het corrigeren van incorrecte of onvolledige persoonsgegevens.
 • Uw recht op verwijdering
  U heeft het recht om een verzoek in te dienen voor het verwijderen van uw persoonsgegevens als deze gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze bewaard worden. Als uw persoonsgegevens echter bewaard worden vanwege een wettelijke verplichting dan heeft u geen recht op verwijdering en zijn wij niet verplicht om deze gegevens te verwijderen.
 • Uw recht op gegevensoverdracht
  Als wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming of als uw gegevens bewaard worden om een contract met u na te komen, dan heeft u het recht om een kopie te ontvangen van deze gegevens in een machinaal leesbaar formaat om over te dragen aan een ander bedrijf of agent, die u wenst in te schakelen. Dit geldt alleen voor de gegevens die u aan ons heeft verstrekt, let wel, het recht op gegevensoverdracht heeft alleen betrekking op specifieke gegevens.
 • Uw recht om bezwaar te maken
  U heeft ten aller tijden het recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van de van ons afkomstige marketing technische berichten of advertenties en kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking van persoonsgegevens op basis van "rechtmatig belang". In de gevallen waar wij, bij deze doeleinden, vertrouwen op "rechtmatig belang", kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Indien u bezwaar maakt tegen het ontvangen van rechtstreekse marketingberichten van ons dan zullen wij onmiddellijk stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden.
 • Uw recht op beperking van de verwerking
  U heeft het recht om een verzoek in te dienen voor het beperken van het verwerken van uw persoonsgegevens indien u van mening bent dat ons gebruik van uw persoonsgegevens niet langer passend of relevant is voor u.

U kunt al de bovenstaande rechten gratis uitoefenen. Maar als een verzoek echter duidelijke ongegrond of ongepast is, of als u herhaaldelijk verzoeken indient voor het uitoefenen van uw rechten in een korte periode, dan kunnen wij een vergoeding in rekening brengen voor alle administratieve kosten die hiermee gemoeid zijn. We kunnen ook besluiten om een verzoek af te wijzen als deze ongegrond of ongepast is, of in gevallen waar wij u vragen om aanvullende documentatie of informatie te verstrekken om uw identiteit te bevestigen en u weigert te voldoen aan ons verzoek.

U moet er rekening mee houden dat wij regelmatig back-ups en kopieën maken van de gegevens die wij bewaren, en van de systemen en subsystemen die wij gebruiken voor onze zakelijke doeleinden. Wij zullen ons houden aan ieder verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen, maar uw gegevens kunnen nog steeds bestaan in de vorm van een back-up of een kopie van uw gegevens die wordt bewaard voor veiligheidsdoeleinden.


Als u klachten heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of als u meer informatie wilt over de kwesties die vermeld worden in deze Verklaring neem dan gerust contact met ons op en wij zullen u graag van dienst zijn.

Meer informatie:
> AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016
> Het Gegevensbeschermingportaal van de Europese Commissie
> Onze cookie policy

NLINE VIEWINGS ONLINE VIEWINGS
WhatsApp