Juridische Disclaimer
Inmo Investments
Juridisch

inmo investments® Juridisch

DISCLAIMER

 • Inhoud
  De auteur is niet verantwoordelijk voor de actualiteit, correctheid, volledigheid en kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, waaronder onvolledige of onjuiste informatie, worden daarom afgewezen. Alle aanbiedingen zijn niet bindend en vrijblijvend. Delen van de pagina's of de gehele publicatie, waaronder alle aanbiedingen en informatie, kunnen aangevuld, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel verwijderd worden door de auteur zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Verwijzingen en links
  De auteur is niet verantwoordelijk voor inhoud die gekoppeld is aan of waarna verwezen wordt op zijn pagina's - tenzij hij weet dat deze inhoud illegaal is en zou moeten kunnen voorkomen dat de bezoekers van zijn site deze pagina's bekijken. Als er schade ontstaat door het gebruik van de informatie die hier gepresenteerd wordt dan is alleen de auteur van de respectievelijke pagina's aansprakelijk en niet diegene die deze pagina's gelinkt heeft. Verder is de auteur niet aansprakelijk voor berichten of meldingen die gepubliceerd worden door gebruikers van discussiegroepen, gastenboeken of mailinglijsten die op zijn pagina verstrekt worden.
 • Auteursrecht
  De auteur heeft de intentie om geen auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor de publicatie of, indien niet mogelijk, om het auteursrecht van het betreffende object aan te geven. Het auteursrecht van materiaal gecreëerd door de auteur is voorbehouden. Het kopiëren of gebruiken van objecten zoals afbeeldingen, diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of afgedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de nadrukkelijke toestemming van de auteur.
 • Privacy-beleid
  Indien de mogelijkheid bestaat om persoonlijke dan wel zakelijk gegevens (e-mailadres, naam, adres) te verstrekken dan worden deze gegevens vrijwillig verstrekt. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten zijn toegestaan - indien en voor zover technisch mogelijk en redelijkerwijze - zonder opgave van persoonlijke gegevens of onder opgave van anonieme gegevens of een alias. Het gebruik van gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers of e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden, en overtreders die ongewenste spamberichten versturen zullen vervolgd worden.

Deze disclaimer maakt onderdeel uit van de internet publicatie van waaruit u bent doorverwezen. Indien delen of individuele voorwaarden van deze verklaring niet legaal of correct zijn dan tast dit de inhoud of geldigheid van de overige delen niet aan.

Inmo Investments Real Estate S.L. • Registro mercantil Alicante Hoja A-138761, Tomo 3755, Folio 1 • NIF B54767546

NLINE VIEWINGS ONLINE VIEWINGS
WhatsApp