Terug

Nieuws: Belasting in Spanje voor niet-ingezetenen: alles wat u dient te weten


Belasting in Spanje voor niet-ingezetenen: alles wat u dient te weten
Geschreven door Inmo Investments - 9 aug 2017

Belastingen in Spanje voor niet-ingezetenen nader toegelicht
Blijf zo aan de goede kant van de wet

Als u in Spanje woont, of er een vastgoedobject bezit, is het van belang te weten wat uw verplichtingen zijn als het gaat om het betalen van belastingen in Spanje.

Zelfs als u bezittingen in een ander land heeft, of een aanzienlijk deel van uw tijd buiten Spanje doorbrengt, kan u toch gehouden zijn om uw belastingaangifte in te dienen bij de Spaanse autoriteiten.

Het innen van belastingen in Spanje is neergelegd bij een afdeling van de Spaanse regering die luistert naar de naam Agencia Tributaria. Zij bepaalt wie er moet betalen en is tevens verantwoordelijk voor de berekening van de verschuldigde belasting en de incasso ervan.

Inkomstenbelasting in Spanje van personen wordt in Spanje de Impuesto de Renta sobre las Personas Fisicas genoemd, meestal afgekort tot IRPF.

Moet ik een Spaans belastingformulier invullen?

Volgens de Spaanse wet kunt u, als het gaat om belasting in Spanje, fiscaal aangemerkt worden als ingezetene. Dit is zelfs al mogelijk als u u het juridische proces van residentieaanvragen in Spanje (uw residencia) nog niet heeft afgerond.

Als u meer dan 183 dagen van een kalenderjaar in Spanje verblijft of werkt, of wanneer uw voornaamste economische belangen zich bevinden binnen de landsgrenzen, wordt u in fiscale zin beschouwd als Spaans ingezetene. U wordt geacht een jaarlijkse belastingaangifte te doen (Declaración de La Renta) en belasting te betalen over uw gehele inkomen – ongeacht waar ter wereld uw inkomstenbron zich bevindt.

Als inkomen worden gezien inkomsten uit pensioen of rente, rente over spaargeld, dividenduitkeringen uit aandelen, inkomen uit freelance werk en kapitaaltoename door de verkoop van roerend of onroerend goed.

Pensioenen of inkomen uit het buitenland waarop bij de bron al belasting is ingehouden vóór uitbetaling, hoeven niet te worden aangegeven, mits het de totale som van €22.000 niet overschrijdt.

Bent u voornemens om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan in Spanje, dan is het belastingsysteem een tikkeltje ingewikkelder. In dat geval willen u aanraden om contact met ons op te nemen om een afspraak te maken met één van onze belastingadviseurs.

Wat is het Spaanse belastingjaar?

Het fiscale belastingjaar in Spanje begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Spaanse belastingaangiftes kunnen worden ingediend tussen 5 april en 30 juni. Anders gezegd, inkomsten tussen 1 januari en 31 december dit jaar (2017) moeten tussen 5 april en 30 juni volgend jaar (2018) aangegeven worden.

Het is ook handig om te weten dat, indien er inkomstenbelasting verschuldigd is uit het voorgaande jaar, deze uiterlijk vóór het einde van juni betaald dient te zijn aan de Spaanse belastingautoriteiten.

Hoeveel belasting moet ik betalen?

Spanje hanteert een progressief inkomstenbelastingsysteem. Dus, hoe meer inkomsten u heeft, des te hoger uw belastingtarief. Het hoogste belastingtarief is 45%, maar dat is alleen van toepassing voor belastingbetalers die een jaarinkomen hebben van €60.000 of meer.

Inkomstenbelastingtarieven voor 2017 (belastingjaar 2016)

Belastingschijf Jaar inkomen Belastingtarief
1 tot € 12.450 19%
2 €12.450 - €20.200 24%
3 €20.200 - €35.200 30%
4 €35.200- €60.000 37%
5 €60.000 of meer 45%


Inhoudingen en aftrekposten voor 2017

Evenals de meeste andere landen in de EU, kent Spanje belastingvrijstellingen die in aftrek kunnen worden gebracht op het bruto-inkomen vóór belasting.

Ook ontvangen dividenden of kapitaaltoenames tot een bedrag van €1.500 tellen niet mee in uw totaalinkomen.

Voor huurinkomsten geldt een vast tarief van 19% voor EU-ingezetenen. En de gebruikelijke kosten bij verhuur, zoals hypotheekrentelasten, gemeentelijke belastingen, kosten voor nutsvoorzieningen en gemeenschapsvergoedingen, zijn volledig aftrekbaar.

Voor echtparen geldt dat ze een gezamenlijke belastingaangifte kunnen doen (te weten, een Declaración Conjunta), hetgeen een verdere aftrekpost oplevert van €3.400 voor een echtgenoot/echtgenote.

Het Spaanse belastingsysteem verleent ook belastingaftrek aan huishoudens met lage inkomens die kinderen of ouders onder hun hoede hebben, alsmede arbeidsongeschiktheidsvrijstelling voor mensen met een handicap of beperkte mobiliteit. Als u meent in aanmerking te komen voor aanvullende belastingaftrek, maak hiervoor dan alstublieft een afspraak.

Belastingvrijstellingen voor 2017 (belastingjaar 2016)

Type Leeftijd Bedrag
Individueel tot 65 jaar €5.550
Pensioengerechtigde 65 - 75 jaar €6.700
Pensioengerechtigde 75 jaar of ouder €8.100

Verzeker u van betrouwbaar en professioneel advies

Voor uw eigen gemoedsrust raden wij aan dat u ieder jaar belastingaangifte in Spanje doet. Het zorgt niet alleen voor een bewijs van fiscaal ingezetene zijn (hetgeen u geld kan opleveren), maar het doen van een jaaraangifte aan de Spaanse belastingautoriteiten kan een niet malse boete helpen voorkomen, of voorkomen dat uw bankrekening bevroren wordt.

Wij, als organisatie, zijn de mening toegedaan dat niemand er moreel toe verplicht zou moeten worden meer belasting te betalen dan wettelijk vereist is. En met professioneel advies van ons team bij Inmo Investments zal u zich spoedig net zo op uw gemak voelen in Spanje als u zich voorheen, waar dan ook ter wereld, ook voelde. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek waarmee wij u van dienst kunnen zijn.

Meer lezen?
> Agencia Tributaria - De kalender van de belastingbetaler
> Europa: Buitenlandse inkomstenbelasting, Spanje

NB: Inmo Investments is een in Spanje geregistreerde vastgoedonderneming. Wij zijn geen juridisch gekwalificeerde raadsmannen, noch juridisch erkende financieel adviseurs. Anders gezegd, dit hoofdartikel is slechts bedoeld om u op de hoogte te brengen van informatie die voor iedereen toegankelijk is. Wij hebben op het moment van publicatie elke redelijke voorzorgsmaatregel getroffen ons van de juistheid van die informatie te vergewissen en de betrouwbaarheid van de bronnen te verifiëren.


Video'sWoningen: Aantal woningen 1.018


© Copyright Inmo Investments 2003 - 2020 || InmoInvestments ® Het is een geregistreerd handelsmerk
Inmo Investments Real Estate S.L. • Registro Mercantil de Alicante Hoja A-138761, Tomo 3755, Folio 1 • NIF B54767546
LegaalPrivacySitemapVerkochte woningen