Terug

Nieuws: Ondanks de Brexit kunt u nog gerust een huis aan de Costa Blanca kopen


Ondanks de Brexit kunt u nog gerust een huis aan de Costa Blanca kopen
Geschreven door Inmo Investments - 20 jul 2016

Wat betekent de Brexit voor Britten die erover peinzen een huis in Spanje te kopen?

De uitkomst van het Brexit referendum vorige maand in het Verenigd Koninkrijk werpt enige belangrijke vragen op voor mensen die geïnteresseerd zijn in het kopen van vastgoed in het buitenland. Terwijl de huidige situatie onzeker blijft gaat Alexander Pichlmayr vandaag in op deze vragen waarbij hij speculatie en politiek zo veel mogelijk buiten beschouwing laat.

Kunnen Britten nu nog een huis kopen in Spanje?

Een volmondig JA! Engeland is nog steeds lid van de EU en zal dat blijven voor tenminste de volgende twee jaar nog, in verband met ontvlechting van bestaande EU-wetgeving. De Britse burger is tevens burger van de EU en heeft dezelfde rechten die hij vorige week had. Engeland kan de EU niet verlaten tot tenminste 2019, en ook dan gaat het nog jaren duren om nieuwe handelsverdragen en markttoegangsregels af te ronden. Britten die vastgoed in Spanje willen kopen gaan nog lang niet de gevolgen ondervinden van enigerlei wijziging in het regeringsbeleid.

Kan ik nog steeds een hypotheek aanvragen in Spanje?

Opnieuw een volmondig JA! Spaanse banken vragen doorgaans een aanbetaling van 20% tot 40% van Europese kopers. Dat geeft hun al een behoorlijke bescherming tegen nadelige schommelingen in vastgoedprijzen. En het ziet er ondanks de recente gebeurtenissen in het Verenigd Koninkrijk (VK) niet naar uit dat hierin verandering gaat komen. Gezien de economische vooruitzichten in Europa, gekoppeld aan gunstige rentestanden, blijft het lenen van geld erg goedkoop.

Wat betekent de val van de Engelse pond voor Britse beleggers in Spaans vastgoed?

Een gedevalueerde pond is het meest directe gevolg van de uitkomst van het referendum in het Verenigd Koninkrijk. In slechts één dag is Spaans vastgoed duurder geworden voor Britse beleggers. Trekt men dat evenwel in een breder verband, dan blijkt de prijs voor Spaans vastgoed zich juist gestabiliseerd te hebben. De Spaanse vastgoedmarkt maakt een nieuwe periode van groei door zoals zij die in geen tien jaar kende. En omdat Spaanse vastgoedprijzen zich pas sinds 2015 langzaam aan het herstellen zijn, is het zo dat woningen in Spanje nog altijd 32% goedkoper zijn dan in 2007.

Op dit moment kunt u nog een vrijstaand huis met een groot gemeenschappelijk zwembad aan de Spaanse Costa Blanca kopen voor een aanzienlijk lagere prijs dan die van een bescheiden flatwoning in Yorkshire. En zelfs met een zwakke pond blijft Spaans vastgoed een uitstekende belegging. De toekomstige wisselkoers mag dan niet te voorspellen zijn, maar slimme beleggers kunnen zich indekken tegen nadelige koersschommelingen. Kom eens met ons van gedachten wisselen over de financiële oplossingen die u daartoe ter beschikking staan.

Gaat de Brexit een ineenstorting van de Spaanse vastgoedmarkt betekenen?

Nee, hoor. De Europese groep van vastgoedbeleggers is zeer divers – Duitsers, Fransen, Belgen, Nederlanders, Zweden en nog vele andere nationaliteiten, waaronder natuurlijk ook Britten. Zelfs een volledige ineenstorting van de Britse vraag (hoe onwaarschijnlijk ook) zal slechts een klein deukje veroorzaken in een gigantische internationale markt. Wat de Spaanse vastgoedmarkt, die momenteel naar een steeds hogere versnelling schakelt, hooguit(!) kan overkomen: een ietsje vertraagde groei.

Raak ik mijn huis in Spanje kwijt als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat?

Welnee. Spanje heeft als land een onberispelijke naam als het gaat om gastvrijheid tegenover overzeese investeerders, die samen goed zijn voor een vijfde deel van de huidige landelijke huizenverkoop. Overzeese beleggers op de Spaanse vastgoedmarkt zijn een factor van belang in de economie van het land. De Brit die een huis in Spanje heeft, zal dat houden, zelfs als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat. Anders zou de Spaanse regering wetten moeten aannemen die terugwerkende kracht hebben – hetgeen in Spanje sedert 1978 bij grondwet verboden is.

Is mijn Britse EHIC-kaart nog geldig?

JA. De European Health Insurance Card geeft overal in de EU wederzijdse dekking aan burgers uit het Verenigd Koninkrijk. Zij blijft haar geldigheid behouden tot tenminste 2019 en zolang de onderhandelingen voortduren. Britse immigranten die al in Spanje wonen en bijdragen aan het socialezekerheidsstelsel, of zij die dat gaan doen vóór 2019, hebben al volledig recht op de Spaanse gezondheidszorg. En dat zal zo blijven.

Is mijn staatspensioen veilig?

Ja, hoor! U kunt uw recht op staatspensioen laten gelden waar ter wereld u ook maar woont. En de verplichting van de Britse regering om het uit te keren blijft onverlet, mocht u besluiten om in het buitenland te gaan wonen – ook als dat op permanente basis gebeurt. Het is niet uitgesloten dat Britse gepensioneerden die permanent in Spanje verblijven het recht op automatische jaarlijkse indexering van hun pensioen verliezen, maar dat is nog onderwerp van onderhandeling met de EU en krijgt beslist geen kracht van wet vóór 2019 – als er überhaupt al wat verandert.

Moet ik straks twee keer belasting betalen als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat?

Neen. Alle inwoners uit EU-lidstaten worden belastingtechnisch uitermate coulant behandeld door Spanje en betalen exact hetzelfde tegen dezelfde tarieven als andere Spaanse inwoners. De verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing die vandaag van kracht zijn, waren buiten de EU om(!) al tot stand gekomen tussen het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Daardoor heeft uittreding van één van beide lidstaten geen enkel gevolg voor de rechtsgeldigheid van reeds bestaande overeenkomsten op belastinggebied.

Wat gaat er nu gebeuren?

HELEMAAL NIETS – tenminste, voorlopig. Het wettelijke proces van uittreding uit de EU treedt pas in werking nadat de Britse regering een beroep doet op artikel 50 uit het Verdrag van Lissabon. En omdat de politieke situatie voortdurend in beweging is, zou het zomaar zo kunnen zijn dat de uitkomst van het referendum niet-bindend verklaard wordt. En met een lange periode van slepende onderhandelingen voor de boeg is er van eensgezindheid voorlopig nog geen enkele sprake, als het gaat om de vraag of het Verenigd Koninkrijk de EU daadwerkelijk verlaat of niet.

Intussen is het netto-effect, dat de Britse burger rustig kan blijven genieten van de voordelen die het burgerschap binnen het grotere Europese verband biedt - onder meer, zijn voordeel doen met de superlage Spaanse huizenprijzen en nog vele jaren genieten van het gedroomde eigen huis in Spanje.

Samengevat.

Zonder enigerlei wijziging in het Verenigd Koninkrijk: EU-verhouding tot tenminste 2019 blijft Spaans vastgoed een geweldige belegging met zijn groeipotentie op de langere termijn – zeker als men de vergelijking trekt met de prijs van woonhuizen in uw eigen omgeving binnen het Verenigd Koninkrijk.

Daarenboven kan, gezien het feit dat de Britse regering al 25 jaar geen wet aannam die terugwerkende kracht heeft, de aankoop van vastgoed in Spanje vóór uittreding uit de EU een belangrijk voordeel zijn voor hen die een pied-à-terre wensen te houden binnen de Europese Unie. Zij behouden alle vrijheid naar het buitenland af te reizen om te genieten van een nieuw huis, hetzij voor permanente bewoning hetzij bij wijze van vakantieverblijf, nog voordat er sprake is van enige ingrijpende beleidswijziging van regeringszijde (in het Verenigd Koninkrijk of de EU).

ALEXANDER PICHLMAYR,
directeur Inmo InvestmentsWoningen: Aantal woningen 1.142


© Copyright Inmo Investments 2003 - 2020 || InmoInvestments ® Het is een geregistreerd handelsmerk
Inmo Investments Real Estate S.L. • Registro Mercantil de Alicante Hoja A-138761, Tomo 3755, Folio 1 • NIF B54767546
LegaalPrivacySitemapVerkochte woningen