Kostnader för att köpa en fastighet i Spanien
Inmo Investments
Broschyrer

inmo investments® Broschyrer

Inköpskostnader

Kostnader för att köpa en fastighet i Spanien

Utöver det avtalade försäljningspriset ska de obligatoriska utgifterna som härrör från köpet av en fastighet beaktas. Generellt sett kan en tilläggsandel på 13 % uppskattas för köp av begagnade bostäder utan ytterligare finansiering.

Här beskriver vi kostnaderna för köp av en fastighet i Spanien ...

ITP
Skatten på förmögenhetsöverföringar måste betalas före 30 dagar från dagen för undertecknandet av försäljningen. Beroende på provins varierar det upp till 10 % av köpeskillingen och påverkar försäljningen av begagnade bostäder.

IVA
Är en mervärdesskatt och påverkar alla nya bostäder. På Kanarieöarna är denna skatt IGIC och i Ceuta och Melilla är det IPSI.

IAJD
Skatten på dokumenterade rättshandlingar varierar från 0,50 % beroende på den autonoma gemenskapen.

Notarie och fastighetsregisteravgifter
Avgifterna för notarier och registratorer fastställs av tariffer som godkänts av den spanska regeringen och beror på fastigheten och regionen.

Överlåtelse och juridiska avgifter
Slutförande av förfaranden såsom registrering i fastighetsregistret och avveckling av skatter. Beroende på varje byrå kan kostnaden för behandlingen variera så du kan begära en detaljerad sammanfattning av dessa i förväg. Alla skatter betalas på köpebrevets fasta försäljningspris.

Kapitalvinstskatt
En skatt på markens värdestegring ("reavinsten"). Denna skatt periodiseras vid försäljningstillfället och drabbar som huvudregel säljaren av bostaden, inte köparen. Det kan dock variera beroende på kommun, kommun eller om ägaren är bosatt eller inte.

The costs of buying a property in Spain

Bolånekostnader
När det gäller finansiering av köpet av din bostad kan vissa utgifter variera beroende på finansinstitut och villkoren för bolånet. Här beskriver vi de vanligaste utgifterna ...

  • Öppningskommission. En procentandel av lånebeloppet som betalas vid öppning av bolånet.
  • Förtida avbokningsprovision: En procentandel av kapitalet som återbetalas i förtid som kommer att betalas först vid tidpunkten för förtida återbetalning, helt eller delvis. Enligt vad som överenskommits med finansinstitutet och gällande regler kan det vara från 0,50 till 1 %.
  • Fastighetsvärdering: För att fastställa det aktuella marknadsvärdet på den bostad du vill köpa och finansinstitutets studie av lånevillkoren måste du göra en bostadsvärdering som kommer att beställas av samma bank eller av ett oberoende företag. Dess kostnad beror något på typen av hem och dess egenskaper och ligger vanligtvis mellan 200 € och 400 €.
  • Formalisering: Bolånet ska också formaliseras i allmän handling och registreras i fastighetsregistret tillsammans med formaliseringen av försäljningen i de flesta fall.
  • IAJD: Skatten på dokumenterade rättshandlingar beräknas på det belopp som utgör beloppet av inteckningsansvar mot tredje part. I detta belopp ingår det begärda beloppet, plus en procentsats för räntor, kostnader och utgifter i händelse av att låneavbetalningarna inte följs och att enheten måste sälja den intecknade egendomen för att kompensera sig. Hypoteksskulden som IAJD beräknas på är vanligtvis cirka 150 % av lånebeloppet.

The costs of buying a property in Spain

Ytterligare utgifter efter köp

Försörjningsavtal
För andrahandsfastigheter överlåts oftast gällande kontrakt, så du behöver bara anmäla ägarbyte för att kunna fortsätta med samma avtalsenliga tjänstevillkor.

Men ibland måste ett nytt kontrakt bäras begärt, vilket i allmänhet är dyrare än ett enkelt ägarbyte.

Försäkring
Vissa banker kräver en brandförsäkring på fastlandet, som garanterar värdet av den intecknade tillgången under lånets löptid. Detta rekommenderas även utan bolån, särskilt när det handlar om fritidshus eller hyresfastigheter.

Det är också lämpligt att teckna en livförsäkring som täcker de belopp som väntar på amortering så att om köparna avlider så har inte arvingarna åtal mot fastigheten.

Fastighetsskatt (IBI)
En kommunal taxa som beskattar fastigheten årligen och baseras på anvisat matrikelvärde. Generellt sett beror vilken typ av skatt som tillämpas på antalet invånare i den kommun där bostaden eller fastigheten är belägen.

Gemenskapsavgifter
Enligt spansk lag görs bidraget av årliga gemenskapsavgifter baserat på varje fastighets deltagande. Kostnaden beror på antalet grannar och de tjänster som kommunen kontrakterat.

NLINE VIEWINGS ONLINE VIEWINGS
WhatsApp